Organizacija vrtca od 1.6.2020

Spoštovani starši!

Prejeli smo uradno obvestilo MIZŠ (okrožnica je v prilogi), ki navaja, da je možno nadaljnje postopno odpiranje ob skrbnem spremljanju stanja in kakovostni izvedbi priporočenih ukrepov.

Od 1.6.2020 dalje oddelki vrtcev delujejo v skladu z veljavnimi normativi, ki jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje.

Oprostitev plačila vrtca je za starše nevključenih otrok podaljšana do 30.6.2020 (okrožnica v prilogi).

Prosimo starše, ki se boste na podlagi novih informacij odločili, da otrok v prihodnjih tednih ne boste vključili v vrtec, da to sporočite z odjavo v WEB sistemu najkasneje do petka, 29.5., do 10. ure.

Še vedno je potrebno izvajati nekatere ukrepe (priporočila) NIJZ – v prilogi:

 • nadaljnje upoštevanje socialnega distanciranja – manjše število stikov
 • otroci so ves dan v matični igralnici, se med seboj ne mešajo in ne združujejo (odpiralni čas za vsako skupino prilagojen potrebam staršev)
 • zagotavljanje zadostne fizične distance
 • dosledno izvajanje higienskih ukrepov

 

Obvestilo za teden od 25.5. do 29.5.

Spoštovani starši!

Danes se je iztekel rok za odjave za naslednji teden. Za vse, ki ste v roku opravili odjave, je vrtec do konca maja brezplačen. Za naprej še čakamo uradna navodila. O vsem vas bomo sproti obveščali. V primeru, da bi se vaša situacija med tem spremenila, pokličite Suzano Hočevar na tel. 04/25 19 262.

Starše, ki boste s prihodnjim tednom ponovno vključili otroke v vrtec, bodo vzgojiteljice v prihodnjih dneh poklicale glede potreb po varstvu (časovni okvir – od kdaj do kdaj potrebujete varstvo). Glede na vaše potrebe bo organiziran urnik dela za vsako skupino posebej, zato je to zelo pomemben podatek, ki ga morate pri prihodu in odhodu v vrtec upoštevati. Otroci se namreč med seboj ne združujejo, ves čas bivanja v vrtcu so v matičnih igralnicah. Zbirnih in  oddajnih skupin v tem času ni. Odpiralni čas bo torej naravnan na podatke, ki jih boste dali svoji vzgojiteljici.

Pred vstopom otroka v skupino, morate vzgojiteljici oddati izpolnjeno in podpisano Izjavo pred vstopom otroka v vrtec, ki jo najdete v prilogi.

Starše, ki imate otroke že ponovno vključene prosimo, da vsako spremembo glede varstva svojega otroka vsaj en dan prej sporočite vzgojiteljici, da bomo lahko prilagodili urnik in organizacijo dela.

Zahvaljujem se vam za razumevanje in sodelovanje.

Darja Marinšek, pomočnica ravnateljice

Obvestilo ob ponovnem odprtju vrtca – 18.5.2020

Spoštovani starši!

V ponedeljek, 18.5. vrtec ponovno odpira svoja vrata za otroke, ki nujno potrebujejo varstvo. Ob odprtju vrtca moramo upoštevati določene ukrepe, ki so v skladu z zakonsko podlago zapisani v Pravilih ravnanja v Vrtcu pri OŠ Šenčur v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID – 19 (PRILOGA 3).

Navodila za starše, ki boste otroke ponovno vključili v vrtec:

 • Upoštevajte higieno rok in kašlja, upoštevajte medsebojno razdaljo, uporabljajte zaščitno masko.
 • Otroci se vključujejo direktno v matične igralnice in NE v zbirno sobo.
 • Strokovni delavki NUJNO oddajte izpolnjeno in podpisano izjavo pred vstopom otroka v vrtec. (PRILOGA  1)
 • Komunikacija s strokovnimi delavkami naj bo omejena na najnujnejše.

 

Protokol pred vstopom v vrtec:

 1. Pred vstopom v vrtec si razkužite roke.
 2. Nadenite si zaščitno masko (osebe, starejše od 12 let).
 3. V garderobo vstopajte posamično, pri tem upoštevajte navodila dežurnih zaposlenih.
 4. Po oddaji in prevzemu otroka se ne zadržujte v prostorih vrtca.

 

Kljub temu, da je bila s 15.5.2020 epidemija preklicana, ukrepi in omejitve za odprtje vrtca še veljajo, dokler ne dobimo novih navodil. O vseh spremembah vas bomo sproti obveščali preko spletne strani in WEB sistema.

Z okrožnico nam je MIZŠ zagotovilo, da je vrtec za nevključene otroke brezplačen do 31.5. To velja za starše, ki ste otroka odjavili v roku, oz. najkasneje do torka, 12.5., do 8. ure. Okrožnico si lahko preberete v prilogi (PRILOGA 2).

Za teden od 25.5. do 29.5. vas bomo ponovno pozvali k vpisu odjav. Tiste, ki že veste, da otroka zagotovo ne boste vključili, pa prosim, da to čim prej označite z odjavo v WEB sistemu.

Za vključene otroke bomo poskrbeli v največji možni meri. Zanje smo pripravili varno in spodbudno okolje, pri organizaciji dela smo upoštevali priporočila in navodila pristojnih inštitucij. Vsi pa se moramo zavedati, da bo za mnoge otroke potrebno ponovno uvajalno obdobje.

Lep pozdrav,

Darja Marinšek, pomočnica ravnateljice

Priloge:

Ponovno odprtje vrtca 18.5.2020

Spoštovani starši!

Vrtec bo ponovno odprl svoja vrata 18.5.. To je dokončno potrjeno z okrožnico MIZŠ z dne 8.5.2020.

Okrožnica je objavljena v prilogi, prav tako tudi navodila NIJZ s prilogami.

Priporočeno število otrok v skupini 1. starostnega obdobja je 8 otrok, v skupini 2. starostnega obdobja pa 10 otrok. Zaradi vseh omejitev in ukrepov, bivanje otrok v vrtcu ne bo moglo potekati kot do sedaj, temveč v skladu s priporočili, ki jih bomo vsi morali upoštevati. Zaradi zmanjšanega normativa glede števila otrok v skupini, se bomo v vrtcu soočali z veliko prostorsko stisko, zato vas prosimo, da v vrtec pripeljete le tiste otroke, ki nujno potrebujejo varstvo in res nimate nobene druge možnosti.

Da se bomo v vrtcu lahko organizacijsko pripravili na vzgojno-izobraževalno delo, nujno potrebujemo podatek o tem, koliko otrok se bo 18.5. ponovno vključilo v vrtec. Prosimo vas, da tisti starši, ki v tednu od 18.5. do 22.5. otroka ne boste pripeljali v vrtec, to sporočite z odjavo v WEB sistemu. Ta podatek potrebujemo najkasneje do torka, 12.5., do 8.ure.

Pred tem natančno preberite gradivo in priporočila NIJZ (v prilogi). V vrtec se lahko ponovno vključijo le popolnoma zdravi otroci.

Za otroke, ki se bodo ponovno vključili v vrtec ob je v skladu s priporočili NIJZ ob prvem prihodu v vrtec potrebno prinesti  izpolnjeno Izjavo staršev ob vstopu otroka v vrtec, da je otrok zdrav in da ni bil v stiku z osebo, ki je okužena s COVID-19, ki jo prav tako najdete v prilogi (priloga 3 – NIJZ).

Lep pozdrav,

Darja Marinšek, pomočnica ravnateljice

Dostopnost