Spoštovani starši!

Prejeli smo uradno obvestilo MIZŠ (okrožnica je v prilogi), ki navaja, da je možno nadaljnje postopno odpiranje ob skrbnem spremljanju stanja in kakovostni izvedbi priporočenih ukrepov.

Od 1.6.2020 dalje oddelki vrtcev delujejo v skladu z veljavnimi normativi, ki jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje.

Oprostitev plačila vrtca je za starše nevključenih otrok podaljšana do 30.6.2020 (okrožnica v prilogi).

Prosimo starše, ki se boste na podlagi novih informacij odločili, da otrok v prihodnjih tednih ne boste vključili v vrtec, da to sporočite z odjavo v WEB sistemu najkasneje do petka, 29.5., do 10. ure.

Še vedno je potrebno izvajati nekatere ukrepe (priporočila) NIJZ – v prilogi:

  • nadaljnje upoštevanje socialnega distanciranja – manjše število stikov
  • otroci so ves dan v matični igralnici, se med seboj ne mešajo in ne združujejo (odpiralni čas za vsako skupino prilagojen potrebam staršev)
  • zagotavljanje zadostne fizične distance
  • dosledno izvajanje higienskih ukrepov

 

Dostopnost