PLAČILO VRTCA PO PONOVNEM ODPRTJU – pojasnila z dne 9.2.2021

V okrožnici MIZŠ z dne 9.2. je v uvodnem pojasnilu zapisano, da so starši, ki otroka niso pripeljali v vrtec, do vključno 25.1. oproščeni plačila vrtca. Od vključno 26.1., ko se je vrtec ponovno odprl, pa so plačila oproščeni samo starši otrok, ki so bili napoteni v karanteno. Osnova za oprostitev plačila je Potrdilo o karanteni.

Celotna vsebina okrožnice je v prilogi:

12043_OKROŽNICA_VRTCI_NAVODILA_JAVNI_za januar 2021_končno

PREMESTITEV otroka s 1.9.2021

Obveščamo vas, da obstaja možnost premestitve že vključenih otrok iz podružničnih vrtcev v centralnega in obratno. Za premestitev otroka iz centralnega vrtca na podružničnega, mora otrok dopolniti starostni pogoj – v letu 2021 mora dopolniti starost 3 let.

Premestitev se izvede s 1.9. v naslednjem šolskem letu. Premestitve se izvedejo do zapolnitve prostih mest. Prednost imajo starejši otroci.

Starši, ki želite premestitev, izpolnite spodnji obrazec in ga najkasneje do 15. 2. 2021 pošljete priporočeno na naslov: OŠ ŠENČUR, Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur.

Obvestilo in obrazec sta v prilogi:

Ponovno odprtje vrtca – informacija o plačilu vrtca

Spoštovani starši!

Prihaja do kar nekaj vprašanj v zvezi s plačilom vrtca ob ponovnem odprtju.

20.1.2021 smo prejeli okrožnico MIZŠ (priloga 1), kjer smo bili vrtci, ki se nahajamo v t.i. “rdečih” regijah obveščeni, da lahko nadaljujemo z izvajanjem dejavnosti v polnem obsegu. V 6. točki te okrožnice je zapisano, da PKP8 predvideva določbo, ki bo omogočala, da bodo starši, ki otrok v času epidemije ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila. Določba naj bi veljala tako za javne, kot za zasebne vrtce.

28.1.2021 smo prejeli še eno okrožnico MIZŠ (priloga 2), kjer je zapisano, da bodo v t.i “črnih regijah”, v katerih je z odlokom začasno prepovedano zbiranje ljudi v vrtcih in vrtec zagotavlja le nujno varstvo starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Glede plačila staršev v t.i. “rdečih regijah” ni eksplicitno zapisano.

29.1. 2021 sem vas preko WEB sistema obvestila, da se vrtec ponovno  odpira za vse otroke in da ni zagotovila, da bodo starši, ki otrok kljub odprtju ne bodo vključili, še naprej oproščeni plačila.

Glede na informacije, ki smo jih neuradno, po telefonu, dobili iz MIZŠ, je velika verjetnost, da bo vrtec za starše otrok v “rdeči” coni plačljiv, ne glede na to ali bo otrok vključen ali ne.

Čakamo pa na uradno informacijo po sprejemu PKP 8.

Priloga 1: 11792_Odpiranje_dejavnosti_20-1-2021

Priloga 2: 11900_Okrožnic_izvajanje_VIZ_odlok_od_ 1_2_2021_dalje

 

Dostopnost