PONOVNO ODPRTJE VRTCA, torek, 26.1.2021

Vrtec bo v torek, 26.1. ponovno odprl svoja vrata za vse otroke. Skupine se med seboj ne smejo mešati, zato bomo delo organizirali v “mehurčkih” – urnik bo prilagojen za vsako skupino posebej – glede na potrebe staršev. Dve strokovni delavki morata pokrivati celoten čas za svojo skupino, kar je mogoče le tako, da smo v skladu z navodili MIZŠ skrajšali odpiralni čas vrtca. Vrtec bo do preklica odprt od 6.00 do 16.00.

Starši, ki otroka do konca epidemije ne bodo vključili v vrtec, so še naprej oproščeni plačila vrtca.

V največji možni meri  moramo upoštevati priporočila in navodila za preprečevanje širjenja virusa:

  • v vrtec vstopajo samo zdrave osebe, ob ponovni vključitvi otroka v vrtec je potrebno predložiti podpisano izjavo:
  •  obvezna uporaba zaščitnih mask
  • obvezno razkuževanje rok ob vstopu v vrtec
  • higiena kašlja
  • vzdrževanje zadostne medosebne razdalje
  • obiskovalci se v vrtcu ne zadržujejo dlje, kot je to nujno potrebno

Priloge:

11792_Odpiranje_dejavnosti_20-1-2021

 

 

Dostopnost