Obvestilo – okrožnica MIZŠ

Spoštovani starši!

Jutri, 15. 9. 2021, v veljavo stopi nov vladni Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. V prilogi je okrožnica MIZŠ, ki pojasnjuje spremembe na področju VIZ.

Nekaj poudarkov, ki veljajo za vrtec:

 1. Pogoj PCT je obvezen za vse zaposlene in za vse osebe, ki vstopajo v vrtec in so starejše od 12 let. Izjema so osebe, ki se v vrtcu zadržujejo krajši čas (oddaja in prevzem otroka)
 2. Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen za:
  • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
  • strokovne delavce vrtca pri neposrednem delu z otroki.

Okrožnica MIZŠ: 13068_Okroznica_PCT_13_09_21

Spremembe plačila vrtca s 1. 9. 2021

Spoštovani starši!

S 1. 9. 2021 so stopile v veljavo spremembe v zvezi s plačilom vrtca in sicer:

 1. Od 1. 9. 2021 dalje so starši, ki imajo v vrtec vključena hkrati 2 otroka, plačila za mlajšega otroka oproščeni (vloga na CSD, razen če ni prišlo do nobene spremembe).
 2. Starši so oproščeni plačila za vrtec za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu (vloga na CSD).

Postopek priznavanja pravice do oprostitve pačila vrtca je opisan v priloženih dokumentih:

Začetek šol. leta 2021/22

Spoštovani starši!

Šolsko leto bomo začeli po modelu B, kar pomeni, da je vrtec odprt za vse otroke.

Vzdrževali bomo mehurčke. Oddelke bomo združevali le toliko, kolikor je nujno potrebno: zgodaj zjutraj (do 7.ure) in v popoldanskem času (po 15.uri).

Še vedno je potrebno upoštevati higienske ukrepe za zaščito proti širitvi COVID 19:

 • v vrtec lahko vstopajo le zdravi otroci in odrasli
 • obvezna je uporaba zaščitne maske (razen za strokovne delavke pri neposrednem delu z otroki)
 • vzdržuje naj se varnostna razdalja ter higiena rok in kašlja
 • po oddaji ali prevzemu otroka v čim krajšem času zapustite prostore vrtca.

Obvezno je izpolnjevanje pogojev PCT (prebolevnost, cepljenje, testiranje) za vse zaposlene v vrtcu in tudi vse osebe, ki vstopajo v vrtec in so starejše od 15 let. Izjema so osebe, ki se v vrtcu zadržujejo le kratek čas (oddaja in prevzem otroka). Ob zahtevi pristojne osebe je potrebno izpolnjevanje pogoja PCT izkazati z ustreznim potrdilom, ki ga mora imeti vsak posameznik pri sebi.

V primeru okužbe s COVID-19 pri otroku ali v primeru tesnega stika takoj obvestite vodjo vrtca na tel. 031/88 20 66, da bomo lahko izvedli nadaljnje ukrepe.

Vsem otrokom in staršem izrekam dobrodošlico ob ponovni vrnitvi v vrtec in si želim, da bi kljub ukrepom in omejitvam, ki smo jih deležni, preživeli lepo, mirno, doživetij polno vrtčevsko leto.

Lep pozdrav,

Darja Marinšek, pomočnica ravnateljice

Dostopnost