Znižanje plačila vrtca

Starše otrok, ki so v vrtec že vključeni  prosimo, da preverite datum veljavnosti Odločbe o znižanju plačila vrtca, ki jo je izdal CSD. Novo vlogo je nujno oddati v mesecu, v katerem vam veljavnost preneha (npr. če imate na odločbi napisano veljavnost do 31.8.2017, morate novo vlogo oddati v avgustu 2017).

Prav tako velja za vse novosprejete, da morate oddati vlogo v avgustu 2017, če želite, da boste za september 2017 že lahko uveljavljali znižanje.

Dostopnost