Posodobljena priporočila vzgojno-izobraževalnim ustanovam o ravnanju v povezavi z boleznijo covid-19 in odlok o obveznem nošenju mask v zaprtih prostorih (z izjemami)

Spoštovani starši!

Najprej hvala vsem, ki sodelujete z nami pri upoštevanju priporočil in ukrepov glede preprečevanja širjenja COVID-19.

Prejeli smo posodobljena priporočila in navodila glede ravnanja v povezavi z boleznijo COVID-19 ter okrožnico, ki nas seznanja z odlokom vlade o obveznem nošenju mask v zaprtih prostorih (z izjemami). Ponovno vas opozarjam, da so vsa priporočila in ukrepi pristojnih služb za vse zaposlene in uporabnike vrtca OBVEZUJOČI. (Priloge)

V prilogi je tudi gradivo, ki pojasnjuje potek komunikacije v primeru potrjene okužbe.

Ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-COV-2 se nadaljujejo

Spoštovani starši!

Zahvaljujemo se vsem, ki dosledno ali pa vsaj v največji možni meri upoštevate navodila ob vstopu v vrtec

Vsi se trudimo, da bi zaščitili sebe in druge.

Vrtec je javna ustanova, zato smo v največji možni meri dolžni upoštevati priporočila in navodila pristojnih služb.

Ti dokumenti so za nas zavezujoči, prav tako ukrepi, ki so del protokola bivanja v vrtcu:

  • razkuževanje rok (otroci-umivanje z milom)
  • uporaba zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih (izjema so vzgojiteljice pri neposrednem delu z otroki v skupini)
  • higiena kašlja
  • vzdrževanje varnostne razdalje (najmanj 1.5 m)
  • gibanje po hodnikih v priporočeni liniji (po desni)

V prilogah sta 2 dokumenta, ki sta za nas zavezujoča.

Prosimo vas, da nam s svojim sodelovanjem še naprej  pri tem pomagate.

Hvala!

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2257/odlok-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2

ttps://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_priporocila_za_vrtce_za_preprecevanje_sirjenja_sars-cov-2_priporocila_za_obdobje_ko_se_v_drzavi_pojavljajo_posamicni_primeri_covid-19_0.pdf

 

Dostopnost