Novice, obvestila

Vrtec Šenčur

Pipanova cesta 43 a

4208 Šenčur

04/25 19 270

Projekt ZDRAVJE V VRTCU

V šolskem letu 2023/24 so bili nekateri oddelki našega vrtca vključeni v projekt “Zdravje v vrtcu”, ki je podprt s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Letošnja osrednja tema projekta je bila BESEDE IMAJO MOČ.

Več o tem: ZDRAVJE V VRTCU 2023_24

Prisotnost otrok v času poletnih počitnic in izpis otroka iz vrtca

Spoštovani starši!

Potrebujemo podatke o tem, koliko otrok bo v poletnih mesecih prisotnih v vrtcu. Gre predvsem za obdobje poletnih počitnic (julij in avgust). V primeru, da bo vaš otrok odsoten ali izpisan že v juniju, pa je tudi to za nas zelo pomembna informacija.

Za čas poletnih počitnic (od 1. julija do 31. avgusta) smo v WEBu generalno odjavili vse otroke.

Prosimo vas, da do ponedeljka, 3. junija, PRIJAVITE otroke za dneve, ko bodo prisotni v vrtcu.

Vse morebitne naknadne spremembe morate sporočiti vzgojiteljici.

Na osnovi vaših PRIJAV bomo načrtovali organizacijo dela v poletnih mesecih.

Če želite koristiti začasno odjavo ali izpisati otroka iz vrtca, pa je potrebno izpolniti in v roku oddati izpolnjen obrazec v fizični obliki:

  1. ZAČASNA ODJAVA – starši jo lahko uveljavljate enkrat letno v obdobju od 1.7. do 31.8.

Velja ob strnjeni odsotnosti otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni, staršem pa se zaračuna 55 % plačila, določenega z odločbo o višini plačila za program vrtca.

Upošteva se ob pravočasni oddaji izpolnjenega obrazca.

(dodatne informacije: Suzana Hočevar 04/25 19 262, suzana.hocevar@os-sencur.si ).

Razliko do polne cene oskrbnine v času začasne odjave krije Občina Šenčur le varovancem s stalnim prebivališčem v šenčurski občini. Ostali se morate pozanimati za to ugodnost v lastni občini. V primeru, da vam občina te ugodnosti ne nudi, začasne odjave ne bomo mogli priznati.

Starši, ki imate v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljate rezervacijo oziroma začasno odjavo le za najstarejšega otroka (določeno s Sklepom o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Šenčur, 6. člen).

  1. IZPISNICA:

Prosimo, da izpisnico oddate za vse otroke, ki bodo iz vrtca izpisani do konca tega šolskega leta. Računovodkinja bo v sistem vnesla datum izpisa.

Rok vračila izpolnjenih obrazcev je  3. junij 2024.

Do roka lahko dokumente oddate svoji vzgojiteljici, po roku pa jih pošljete v računovodstvo na naslov:

OŠ Šenčur, Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur.

PRILOGE:

Sprememba cene programov vrtca s 1. 5. 2024

Od 1. 5. 2024 bo veljala višja cena programov v Vrtcu pri OŠ Šenčur in sicer:

  • 1. starostno obdobje: iz 565,00 EUR na 620,26 EUR
  • kombinirani oddelki in oddelki 3-4 letnih: iz 453,00 EUR na 498,21 EUR
  • 2. starostno obdobje: iz 406,00 EUR na 444,07 EUR

Cena prehrane se bo povečala iz sedanjih 1,90 EUR/dan na 2,23 EUR/dan.

Osnova za izračun nove cene vrtca so podatki iz l. 2023, povišani za predviden odstotek povečanja za l.2024. Pri tem smo upoštevali že znana dejstva (povečan strošek dela, povečana cena živil iz javnega razpisa, dvig cene nekaterih dobaviteljev kot tudi napoved višjih stroškov materiala in storitev).

Dvig cene vrtca je s Sklepom sprejel Občinski svet Občine Šenčur na svoji 12. redni seji, dne 3. 4. 2024 in je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 5. 2024.

Priloga:

SKLEP o spremembi Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnem vrtcu na območju občine Šenčur_1.5.2024

Popravek seznama sprejetih in čakajočih za sprejem v vrtec za šol. leto 2024/25

Obveščamo vas, da je žal prišlo do manjše napake pri prenosu podatkov v sezname za objavo.

Sprememba je v čakalnem seznamu za 1. starostno obdobje – otrok pod šifro 29 se premakne iz 22. na 13. mesto.

Se opravičujemo za napako in vas prosimo za razumevanje. Popravek seznama je v prilogi:

Dostopnost