Novice, obvestila

Vrtec Šenčur

Pipanova cesta 43 a

4208 Šenčur

04/25 19 270

Začetek šol. leta 2021/22

Spoštovani starši!

Šolsko leto bomo začeli po modelu B, kar pomeni, da je vrtec odprt za vse otroke.

Vzdrževali bomo mehurčke. Oddelke bomo združevali le toliko, kolikor je nujno potrebno: zgodaj zjutraj (do 7.ure) in v popoldanskem času (po 15.uri).

Še vedno je potrebno upoštevati higienske ukrepe za zaščito proti širitvi COVID 19:

  • v vrtec lahko vstopajo le zdravi otroci in odrasli
  • obvezna je uporaba zaščitne maske (razen za strokovne delavke pri neposrednem delu z otroki)
  • vzdržuje naj se varnostna razdalja ter higiena rok in kašlja
  • po oddaji ali prevzemu otroka v čim krajšem času zapustite prostore vrtca.

Obvezno je izpolnjevanje pogojev PCT (prebolevnost, cepljenje, testiranje) za vse zaposlene v vrtcu in tudi vse osebe, ki vstopajo v vrtec in so starejše od 15 let. Izjema so osebe, ki se v vrtcu zadržujejo le kratek čas (oddaja in prevzem otroka). Ob zahtevi pristojne osebe je potrebno izpolnjevanje pogoja PCT izkazati z ustreznim potrdilom, ki ga mora imeti vsak posameznik pri sebi.

V primeru okužbe s COVID-19 pri otroku ali v primeru tesnega stika takoj obvestite vodjo vrtca na tel. 031/88 20 66, da bomo lahko izvedli nadaljnje ukrepe.

Vsem otrokom in staršem izrekam dobrodošlico ob ponovni vrnitvi v vrtec in si želim, da bi kljub ukrepom in omejitvam, ki smo jih deležni, preživeli lepo, mirno, doživetij polno vrtčevsko leto.

Lep pozdrav,

Darja Marinšek, pomočnica ravnateljice

NOVOSPREJETI – POTRDILO O CEPLJENJU

Spoštovani starši,

v marcu 2021 se je spremenila zakonodaja  glede preverjanja cepilnega statusa otrok in izdaje zdravniškega potrdila pred vključitvijo otroka v vrtec, zato vam v zvezi s tem prilagamo najnovejši – uradni obrazec.

V skladu z novo zakonodajo mora pediater v zdravniškem potrdilu pred vključitvijo otroka v vrtec jasno navesti podatek o tem, ali je bil otrok cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. Cepljenje je pogoj za vključitev v javni vrtec.  V kolikor otrok ni bil cepljen, pa za to obstajajo zdravstveni razlogi, pediater na potrdilo jasno zapiše, da otrok ni bil cepljen iz zdravstvenih razlogov in se lahko vključi v vrtec.

Poleg zdravniškega potrdila, ki smo vam ga poslali hkrati s pogodbo, je potrebno poslati še  izpolnjeno uradno potrdilo o cepljenju, ki je predpisano s strani Ministrstva za zdravje. Potrdilo morate predložiti  najkasneje do 1. 9. 2021, ko bo vaš otrok pričel obiskovati naš vrtec.

Več o tem si lahko preberete v navodilih NIJZ (v prilogi).

Navodila_zdravnisko potrdilo pred vkljucitvijo otroka v vrtec

CEPLJENJE – zdravnisko potrdilo pred vkljucitvijo otroka v vrtec

Uradno obvestilo- nujno varstvo od 1. 4. do 9. 4. 2021

Spoštovani starši!

Dobili smo uradno obvestilo:

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 in bo v Uradnem listu RS, objavljen danes, dne 29. 3. 2021.
V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojnoizobraževalno delo v vrtcih.
V vrtcu se v tem času organizira nujno varstvo.

Nujno varstvo se organizira za otroke, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,
zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.
Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi. ( NOVO – obrazec v prilogi).

Pri organiziranju skupin otrok, ki bodo koristili nujno varstvo, se uporabljajo Higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe s SARS Cov-2 v vrtcih, ki so objavljena na spletni strani NIJZ. Vrtci lahko organizirajo tudi skupine, v kateri so otroci iz več oddelkov, pri čemer naj bo število otrok čim manjše (od 6 do 8 otrok).

Celotna okrožnica je v prilogi.

V prilogi je tudi Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter povezava do objave v Uradnem listu RS.

https://www.gov.si/novice/2021-03-28-odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih/

https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021047.pdf

Uradno POTRDILO DELODAJALCA – nujno varstvo

Okrožnica_Prepoved_zbiranja_ljudi_v_zavodih_1-4-2021

Dostopnost