SODELOVANJE:

  • roditeljski sestanek pred vstopom v vrtec,
  • oddelčni roditeljski sestanki,
  • skupne prireditve, praznovanja in ustvarjalne delavnice otrok, staršev, pedagoških delavcev skupine ali celega vrtca,
  • strokovna predavanja in razgovori s posameznimi strokovnjaki.
  • individualni razgovori pred vstopom v vrtec,
  • izmenjava informacij ob vsakodnevnih srečanjih z delavci vrtca ob prihodu oz. odhodu otroka,
  • mesečne govorilne ure za daljše in poglobljene razgovore o otroku,
  • vključevanje staršev v različne aktivnosti vzgojnega programa v skupini,
  • prisotnost staršev ob otroku v oddelku pri uvajanju otroka v vrtec (v dogovoru z vzgojiteljico),
  • pisne informacije o tekočem delu in življenju v skupini na oglasni deski.
Dostopnost