Krovni – samoevalvacijski projekt za triletje 2015/16 – 2017/18:

“Rad bi povedal in poskusil sam”

1.področje: JEZIK IN KOMUNIKACIJA

Cilj: Izboljšati jezikovne in komunikacijske sposobnosti otrok in odraslih

-Otroci in odrasli uporabljajo vljudnostne izraze in se spoštljivo nagovarjajo med seboj.

Otroci ubesedujejo svoje misli, poimenujejo stvari okoli sebe, besedno izražajo svoja občutja in pri tem uporabljajo pravilne izraze, besedne zveze in tvorijo cele povedi (bogatenje besednega zaklada z uporabo glagolov, pridevnikov, zaimkov, števnikov ipd.)

-Otroci pravilno tvorijo vprašanja in odgovore (spodbujanje otrok k uporabi besedne zveze namesto ene same besede, odgovarjanje in spraševanje v celih povedih – tudi z lastnim zgledom).

-2. področje: NARAVOSLOVJE

Cilj: Ponuditi otrokom več možnosti za pridobivanje izkušenj o različnih materialih in naravnih pojavih z uporabo vseh čutil.

-Načrtujemo in izpeljemo določeno število poskusov z različnih področij naravoslovja.

Varčujmo z energijo in ohranimo okolje čisto.

-Ostanimo zdravi: s pravilno prehrano in gibanjem.

Ostali:

 • IEARN projekti: Novoletne voščilnice (mednarodni projekti)
 • UNICEF projekti: Punčka iz cunj
 • Ekologi brez meja
 • Cici vesela šola (koordinator: Barbara Cuderman)
 • Ostržkova bralna značka
 • Mali sonček (koordinator: Tadeja Čehovin)
 • Zobna preventiva
 • Tradicionalni zajtrk
 • Vrtiljak dejavnosti

Humanitarni projekti:

 • Rdeči noski – zbiranje praznih kartuš in tonerjev  (koordinator: Katja Šegš)
 • Zbiranje plastičnih zamaškov

 

Dostopnost