Uprava vrtca

OŠ Šenčur Pipanova cesta 43
Ustanovitelj vrtca Občina Šenčur  
Ravnateljica: Stanka Naglič 04/ 25 19 252
Pom. ravnateljice: Darja Marinšek 04/ 25 19 273 04/25 19 271
Tajništvo: Mojca Šenk 04/ 25 19 250
Računovodstvo: Barbara Šumrada 04/ 25 19 254
Obračun oskrbnin: Suzana Hočevar 04/ 25 19 262
Dnevne odjave:  GSM 051/ 378 557
E-mail: Vrtec Šenčur Pipanova cesta 43 a, 4208 Šenčur  04/ 25 19 270 04/ 25 19 271
E-mail: Vrtec Voklo Voklo 7, 4208 Šenčur 04/ 25 19 238
E-mail: Vrtec Janček Visoko Visoko 67, 4212 Visoko 04/ 25 19 245

VRTEC UPRAVLJATA ravnatelj in svet šole.

Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga:

– trije predstavniki ustanovitelja,

– pet predstavnikov šole,

– trije predstavniki staršev.

Dostopnost