Uradno obvestilo- nujno varstvo od 1. 4. do 9. 4. 2021

Spoštovani starši!

Dobili smo uradno obvestilo:

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 in bo v Uradnem listu RS, objavljen danes, dne 29. 3. 2021.
V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojnoizobraževalno delo v vrtcih.
V vrtcu se v tem času organizira nujno varstvo.

Nujno varstvo se organizira za otroke, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,
zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.
Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi. ( NOVO – obrazec v prilogi).

Pri organiziranju skupin otrok, ki bodo koristili nujno varstvo, se uporabljajo Higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe s SARS Cov-2 v vrtcih, ki so objavljena na spletni strani NIJZ. Vrtci lahko organizirajo tudi skupine, v kateri so otroci iz več oddelkov, pri čemer naj bo število otrok čim manjše (od 6 do 8 otrok).

Celotna okrožnica je v prilogi.

V prilogi je tudi Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter povezava do objave v Uradnem listu RS.

https://www.gov.si/novice/2021-03-28-odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih/

https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021047.pdf

Uradno POTRDILO DELODAJALCA – nujno varstvo

Okrožnica_Prepoved_zbiranja_ljudi_v_zavodih_1-4-2021

NUJNO VARSTVO od 1. 4. do 9. 4. 2021

Spoštovani starši!

Po neuradnih informacijah, ki smo jih dobili iz medijev, je za čas od 1. 4. do 9. 4. 2021 predvideno ponovno zaprtje vrtca. Predvidena je organizacija nujnega varstva za otroke staršev, ki bodo morali biti nujno prisotni na delovnem mestu. Za vključitev otroka v nujno varstvo bo za oba starša potrebno predložiti potrdilo delodajalca o upravičenosti do nujnega varstva.

Takoj, ko prejmemo uradno informacijo in navodila, vas bomo o tem obvestili.

Dostopnost