RAZPIS ZA VPIS V VRTEC s 1.9.2020

Spoštovani starši!

Z današnjim dnem razpisujemo prosta mesta v vrtcu za šol. leto 2020/21. Vloge bomo sprejemali do 17.2.2020 v tajništvu OŠ Šenčur ali priporočeno s povratnico na naslov OŠ Šenčur, Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur.

Otrok, ki so v vrtec že vključeni, ne vpisujte ponovno.

Nujna pa je oddaja nove vloge za otroke, ki so na čakalnem seznamu.

 

Dostopnost