Začetek šol. leta 2021/22

Spoštovani starši!

Šolsko leto bomo začeli po modelu B, kar pomeni, da je vrtec odprt za vse otroke.

Vzdrževali bomo mehurčke. Oddelke bomo združevali le toliko, kolikor je nujno potrebno: zgodaj zjutraj (do 7.ure) in v popoldanskem času (po 15.uri).

Še vedno je potrebno upoštevati higienske ukrepe za zaščito proti širitvi COVID 19:

  • v vrtec lahko vstopajo le zdravi otroci in odrasli
  • obvezna je uporaba zaščitne maske (razen za strokovne delavke pri neposrednem delu z otroki)
  • vzdržuje naj se varnostna razdalja ter higiena rok in kašlja
  • po oddaji ali prevzemu otroka v čim krajšem času zapustite prostore vrtca.

Obvezno je izpolnjevanje pogojev PCT (prebolevnost, cepljenje, testiranje) za vse zaposlene v vrtcu in tudi vse osebe, ki vstopajo v vrtec in so starejše od 15 let. Izjema so osebe, ki se v vrtcu zadržujejo le kratek čas (oddaja in prevzem otroka). Ob zahtevi pristojne osebe je potrebno izpolnjevanje pogoja PCT izkazati z ustreznim potrdilom, ki ga mora imeti vsak posameznik pri sebi.

V primeru okužbe s COVID-19 pri otroku ali v primeru tesnega stika takoj obvestite vodjo vrtca na tel. 031/88 20 66, da bomo lahko izvedli nadaljnje ukrepe.

Vsem otrokom in staršem izrekam dobrodošlico ob ponovni vrnitvi v vrtec in si želim, da bi kljub ukrepom in omejitvam, ki smo jih deležni, preživeli lepo, mirno, doživetij polno vrtčevsko leto.

Lep pozdrav,

Darja Marinšek, pomočnica ravnateljice

Dostopnost