V okrožnici MIZŠ z dne 9.2. je v uvodnem pojasnilu zapisano, da so starši, ki otroka niso pripeljali v vrtec, do vključno 25.1. oproščeni plačila vrtca. Od vključno 26.1., ko se je vrtec ponovno odprl, pa so plačila oproščeni samo starši otrok, ki so bili napoteni v karanteno. Osnova za oprostitev plačila je Potrdilo o karanteni.

Celotna vsebina okrožnice je v prilogi:

12043_OKROŽNICA_VRTCI_NAVODILA_JAVNI_za januar 2021_končno

Dostopnost