Obvestilo za teden od 25.5. do 29.5.

Spoštovani starši!

Danes se je iztekel rok za odjave za naslednji teden. Za vse, ki ste v roku opravili odjave, je vrtec do konca maja brezplačen. Za naprej še čakamo uradna navodila. O vsem vas bomo sproti obveščali. V primeru, da bi se vaša situacija med tem spremenila, pokličite Suzano Hočevar na tel. 04/25 19 262.

Starše, ki boste s prihodnjim tednom ponovno vključili otroke v vrtec, bodo vzgojiteljice v prihodnjih dneh poklicale glede potreb po varstvu (časovni okvir – od kdaj do kdaj potrebujete varstvo). Glede na vaše potrebe bo organiziran urnik dela za vsako skupino posebej, zato je to zelo pomemben podatek, ki ga morate pri prihodu in odhodu v vrtec upoštevati. Otroci se namreč med seboj ne združujejo, ves čas bivanja v vrtcu so v matičnih igralnicah. Zbirnih in  oddajnih skupin v tem času ni. Odpiralni čas bo torej naravnan na podatke, ki jih boste dali svoji vzgojiteljici.

Pred vstopom otroka v skupino, morate vzgojiteljici oddati izpolnjeno in podpisano Izjavo pred vstopom otroka v vrtec, ki jo najdete v prilogi.

Starše, ki imate otroke že ponovno vključene prosimo, da vsako spremembo glede varstva svojega otroka vsaj en dan prej sporočite vzgojiteljici, da bomo lahko prilagodili urnik in organizacijo dela.

Zahvaljujem se vam za razumevanje in sodelovanje.

Darja Marinšek, pomočnica ravnateljice

Dostopnost