Spremembe – Navodila v primeru izpostavljenosti okužbi s COVID-19

Spoštovani starši!

Obveščamo vas o spremenjenem protokolu sledenja stikom okuženih z novim koronavirusom (povezava).

Bistvena sprememba je, da pristojne službe ne bodo več izdajale odločb o karanteni za osebe, ki so bile izpostavljene okužbi s COVID-19. Še naprej bo epidemiološka služba NIJZ vzpostavila kontakt z vsako osebo s potrjeno okužbo preko telefona in ji podala nadaljnja navodila. V primeru, da gre za okužbo pri otroku, epidemiološka služba kontaktira njegove starše ali skrbnike. Oseba s potrjeno okužbo (ali starši) bo prejela tudi navodila, da sama obvesti vse osebe, s katerimi je bila v stiku in jim posreduje Navodila za osebe, ki so bile izpostavljene okužbi z novim koronavirusom (povezava).

Prosimo, da v primeru potrjene okužbe pri otroku, ki je vključen v skupine našega vrtca to informacijo takoj sporočite ravnateljici na tel. št. 041/799 399.

Vrtci zaenkrat delujemo nespremenjeno, ob upoštevanju vseh priporočil in ukrepov. Pri tem potrebujemo vašo pomoč in sodelovanje:

  • upoštevajte higienske ukrepe, ki so zapisani v protokolu ob vstopu v vrtec
  • v vrtec ne vstopajte, če ste bolni
  • ne vključujete v vrtec otrok, ki kažejo znake prehladnih in drugih obolenj ali imajo vročino

Posodobljena priporočila vzgojno-izobraževalnim ustanovam o ravnanju v povezavi z boleznijo covid-19 in odlok o obveznem nošenju mask v zaprtih prostorih (z izjemami)

Spoštovani starši!

Najprej hvala vsem, ki sodelujete z nami pri upoštevanju priporočil in ukrepov glede preprečevanja širjenja COVID-19.

Prejeli smo posodobljena priporočila in navodila glede ravnanja v povezavi z boleznijo COVID-19 ter okrožnico, ki nas seznanja z odlokom vlade o obveznem nošenju mask v zaprtih prostorih (z izjemami). Ponovno vas opozarjam, da so vsa priporočila in ukrepi pristojnih služb za vse zaposlene in uporabnike vrtca OBVEZUJOČI. (Priloge)

V prilogi je tudi gradivo, ki pojasnjuje potek komunikacije v primeru potrjene okužbe.

Ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-COV-2 se nadaljujejo

Spoštovani starši!

Zahvaljujemo se vsem, ki dosledno ali pa vsaj v največji možni meri upoštevate navodila ob vstopu v vrtec

Vsi se trudimo, da bi zaščitili sebe in druge.

Vrtec je javna ustanova, zato smo v največji možni meri dolžni upoštevati priporočila in navodila pristojnih služb.

Ti dokumenti so za nas zavezujoči, prav tako ukrepi, ki so del protokola bivanja v vrtcu:

  • razkuževanje rok (otroci-umivanje z milom)
  • uporaba zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih (izjema so vzgojiteljice pri neposrednem delu z otroki v skupini)
  • higiena kašlja
  • vzdrževanje varnostne razdalje (najmanj 1.5 m)
  • gibanje po hodnikih v priporočeni liniji (po desni)

V prilogah sta 2 dokumenta, ki sta za nas zavezujoča.

Prosimo vas, da nam s svojim sodelovanjem še naprej  pri tem pomagate.

Hvala!

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2257/odlok-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2

ttps://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_priporocila_za_vrtce_za_preprecevanje_sirjenja_sars-cov-2_priporocila_za_obdobje_ko_se_v_drzavi_pojavljajo_posamicni_primeri_covid-19_0.pdf

 

Ob začetku novega vrtčevskega leta – obvestila in navodila

Spoštovani starši!

Začenja se novo vrtčevsko leto, ki ga bo kot kaže v veliki meri zaznamoval COVID-19 in z njim povezani ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe.

Kljub vsem omejitvam, se bomo v vrtcu potrudili za kvaliteten program in prijetno počutje vaših otrok. Za to pa potrebujemo tudi vaše sodelovanje in razumevanje, da bo program vrtca nekoliko drugačen, kot je bil prejšnja leta.

Vsi skupaj pa se moramo v največji meri potruditi, da ostanemo zdravi, zato vas prosimo, da natančno preberete spodnje gradivo in se držite navodil in priporočil.

Obvestilo z navodili in obrazec z izjavo v prilogah:

Obvestilo – začetek leta_2020_21

IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC_ 20_21

Dostopnost