Razpis za vpis otroka v Vrtec pri OŠ Šenčur za šol. leto 2021/22 bo potekal od 1.2. do 15.2.2021. Vloge pošljite priporočeno s povratnico na naslov šole: OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR, Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur.

Za sprejem otroka v vrtec je obvezno cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, kot je razvidno iz Zakona o nalezljivih boleznih, 51.a člen (UL RS št. 142/2020 z dne 14.10.2020), razen za otroke, ki so oproščeni cepljenja iz medicinskih razlogov.

Dokumentacija v prilogah:

Dostopnost