Razpis za vpis otroka za sprejem v vrtec

Razpis za vpis otroka v vrtec za šol. leto 2018/19 je objavljen 1.2.2018 in bo trajal do 15.2.2018. Vse vloge, ki bodo prispele v tem roku, bodo obravnavane enakovredno. Vloge oddane po tem roku, pa se bodo štele za zamujene.

Razpis je v prilogi, prav tako obrazec za vlogo. Več o tem pa v zavihku Starši/Vpis in sprejem.

Za otroke, ki so že vključeni v Vrtec pri OŠ Šenčur (centralni vrtec ali podružnična vrtca Visoko in Voklo) NE ODDAJAJTE ponovne vloge.

Za otroke, ki so na čakalnem seznamu, pa JE POTREBNO oddati ponovno vlogo.

Vpis otroka za sprejem v vrtec_2018_19

Prijavnica 2018

Dostopnost