Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da bomo 1.februarja 2019 objavili Razpis za vpis otrok v vrtec za šol. leto 2019/20.

Zraven bodo objavljeni tudi vsi spremljajoči dokumenti in obrazci.

Prosimo vas, da pred tem datumom ne pošiljate vlog.

Lep pozdrav,

Darja Marinšek,

pomočnica ravnateljice