Novice, obvestila

Vrtec Šenčur

Pipanova cesta 43 a

4208 Šenčur

04/25 19 270

Posodobljena priporočila vzgojno-izobraževalnim ustanovam o ravnanju v povezavi z boleznijo covid-19 in odlok o obveznem nošenju mask v zaprtih prostorih (z izjemami)

Spoštovani starši!

Najprej hvala vsem, ki sodelujete z nami pri upoštevanju priporočil in ukrepov glede preprečevanja širjenja COVID-19.

Prejeli smo posodobljena priporočila in navodila glede ravnanja v povezavi z boleznijo COVID-19 ter okrožnico, ki nas seznanja z odlokom vlade o obveznem nošenju mask v zaprtih prostorih (z izjemami). Ponovno vas opozarjam, da so vsa priporočila in ukrepi pristojnih služb za vse zaposlene in uporabnike vrtca OBVEZUJOČI. (Priloge)

V prilogi je tudi gradivo, ki pojasnjuje potek komunikacije v primeru potrjene okužbe.

Ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-COV-2 se nadaljujejo

Spoštovani starši!

Zahvaljujemo se vsem, ki dosledno ali pa vsaj v največji možni meri upoštevate navodila ob vstopu v vrtec

Vsi se trudimo, da bi zaščitili sebe in druge.

Vrtec je javna ustanova, zato smo v največji možni meri dolžni upoštevati priporočila in navodila pristojnih služb.

Ti dokumenti so za nas zavezujoči, prav tako ukrepi, ki so del protokola bivanja v vrtcu:

  • razkuževanje rok (otroci-umivanje z milom)
  • uporaba zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih (izjema so vzgojiteljice pri neposrednem delu z otroki v skupini)
  • higiena kašlja
  • vzdrževanje varnostne razdalje (najmanj 1.5 m)
  • gibanje po hodnikih v priporočeni liniji (po desni)

V prilogah sta 2 dokumenta, ki sta za nas zavezujoča.

Prosimo vas, da nam s svojim sodelovanjem še naprej  pri tem pomagate.

Hvala!

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2257/odlok-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2

ttps://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_priporocila_za_vrtce_za_preprecevanje_sirjenja_sars-cov-2_priporocila_za_obdobje_ko_se_v_drzavi_pojavljajo_posamicni_primeri_covid-19_0.pdf

 

Ob začetku novega vrtčevskega leta – obvestila in navodila

Spoštovani starši!

Začenja se novo vrtčevsko leto, ki ga bo kot kaže v veliki meri zaznamoval COVID-19 in z njim povezani ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe.

Kljub vsem omejitvam, se bomo v vrtcu potrudili za kvaliteten program in prijetno počutje vaših otrok. Za to pa potrebujemo tudi vaše sodelovanje in razumevanje, da bo program vrtca nekoliko drugačen, kot je bil prejšnja leta.

Vsi skupaj pa se moramo v največji meri potruditi, da ostanemo zdravi, zato vas prosimo, da natančno preberete spodnje gradivo in se držite navodil in priporočil.

Obvestilo z navodili in obrazec z izjavo v prilogah:

Obvestilo – začetek leta_2020_21

IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC_ 20_21

Izjava ob ponovni vključitvi otroka v vrtec

Spoštovani starši.

Zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19 in v želji po varnem bivanju otrok in zaposlenih v vrtcu tudi od vas, staršev, pričakujemo odgovorno ravnanje. Zato je potrebno ob vsaki ponovni vključitvi otroka v vrtec (tudi, če je vmes odsoten samo dan ali dva) oddati strokovnim delavkam podpisano izjavo o tem, da je otrok ob vstopu v vrtec zdrav. Prav tako vas prosimo, da ob vstopu v vrtec uporabljate zaščitno masko, si razkužite roke in če je le mogoče, vzdržujete varnostno razdaljo.

Izjava je v prilogi: NOVO-IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID

Dostopnost