RAZPIS za vpis v vrtec za šol. leto 2022/23

Objavljamo JAVNI VPIS OTROK V VRTEC za šolsko leto 2022/2023 (za sprejem s 01. 09. 2022) v naslednje programe:

 • dnevni program za otroke od dopolnjenega 11. meseca (s 1.9.2022) do 3. leta starosti v »centralnem« Vrtcu pri OŠ Šenčur – jaslični oddelek – 1. starostno obdobje;
 • dnevni program za otroke od dopolnjenega 11. meseca (s 1.9.2022) do 3. leta starosti v Zasebnem vrtcu Dobra teta, enota Pri Dobri Metki – 1. starostno obdobje;
 • dnevni program za otroke od 3. leta starosti do vstopa v šolo v »centralnem« Vrtcu pri OŠ Šenčur – 2. starostno obdobje;
 • dnevni program za otroke od 3. leta starosti do vstopa v šolo v Vrtcu pri OŠ enota Voklo– 2. starostno obdobje;
 • dnevni program za otroke od 3. leta starosti do vstopa v šolo v Vrtcu pri OŠ Šenčur enota Janček Visoko – 2. starostno obdobje.

Razpis in vsa ostala dokumentacija je v prilogah:

NOVO OBVESTILO – OKROŽNICA – ukrepi glede preprečevanja širjenja virusa COVID-19

Spoštovani starši!

Z novim Odlokom, ki stopi v veljavo v ponedeljek, 8.11.2021 ni bistvenih sprememb, ki bi vplivale na organizacijo in delo vrtca.

Še vedno velja, da za oddajo in prevzem otroka PCT ni obvezen, obvezni pa so vsi ostali ukrepi, ki so bili v veljavi do sedaj (uporaba zaščitne maske, razkuževanje rok, upoštevanje varnostne razdalje, čim krajši čas zadrževanja v prostorih vrtca.

Bistvena novost je le ta, da zaščitne maske iz blaga niso več ustrezne, temveč je potrebna uporaba kirurške ali druge maske z večjo stopnjo zaščite.

Več podrobnosti si lahko preberete v okrožnici:13214_Ukrepi_Covid_11_2021

 

NOVA CENA VRTCA s 1. 11. 2021

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je bila v skladu z revizijskim poročilom, ki smo ga prejeli ob koncu lanskega šol. leta, izračunana nova cena vrtca, ki jo je potrdil Občinski svet Občine Šenčur na svoji 23. redni seji, dne 20. 10. 2021.

Dokument je v celoti objavljen v prilogi: 1.11.2021-Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnem vrtcu na območju občine Šenčur

Nova cena programa:

PROGRAM CENA (EUR)
1. Oddelek prvega starostnega obdobja 500,00
2. Oddelek drugega starostnega obdobja 361,00
3. Kombinirani oddelek 405,00

Obvestilo – okrožnica MIZŠ

Spoštovani starši!

Jutri, 15. 9. 2021, v veljavo stopi nov vladni Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. V prilogi je okrožnica MIZŠ, ki pojasnjuje spremembe na področju VIZ.

Nekaj poudarkov, ki veljajo za vrtec:

 1. Pogoj PCT je obvezen za vse zaposlene in za vse osebe, ki vstopajo v vrtec in so starejše od 12 let. Izjema so osebe, ki se v vrtcu zadržujejo krajši čas (oddaja in prevzem otroka)
 2. Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen za:
  • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
  • strokovne delavce vrtca pri neposrednem delu z otroki.

Okrožnica MIZŠ: 13068_Okroznica_PCT_13_09_21

Spremembe plačila vrtca s 1. 9. 2021

Spoštovani starši!

S 1. 9. 2021 so stopile v veljavo spremembe v zvezi s plačilom vrtca in sicer:

 1. Od 1. 9. 2021 dalje so starši, ki imajo v vrtec vključena hkrati 2 otroka, plačila za mlajšega otroka oproščeni (vloga na CSD, razen če ni prišlo do nobene spremembe).
 2. Starši so oproščeni plačila za vrtec za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu (vloga na CSD).

Postopek priznavanja pravice do oprostitve pačila vrtca je opisan v priloženih dokumentih:

Dostopnost