PREMESTITEV otroka s 1.9.2021

Obveščamo vas, da obstaja možnost premestitve že vključenih otrok iz podružničnih vrtcev v centralnega in obratno. Za premestitev otroka iz centralnega vrtca na podružničnega, mora otrok dopolniti starostni pogoj – v letu 2021 mora dopolniti starost 3 let.

Premestitev se izvede s 1.9. v naslednjem šolskem letu. Premestitve se izvedejo do zapolnitve prostih mest. Prednost imajo starejši otroci.

Starši, ki želite premestitev, izpolnite spodnji obrazec in ga najkasneje do 15. 2. 2021 pošljete priporočeno na naslov: OŠ ŠENČUR, Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur.

Obvestilo in obrazec sta v prilogi:

Ponovno odprtje vrtca – informacija o plačilu vrtca

Spoštovani starši!

Prihaja do kar nekaj vprašanj v zvezi s plačilom vrtca ob ponovnem odprtju.

20.1.2021 smo prejeli okrožnico MIZŠ (priloga 1), kjer smo bili vrtci, ki se nahajamo v t.i. “rdečih” regijah obveščeni, da lahko nadaljujemo z izvajanjem dejavnosti v polnem obsegu. V 6. točki te okrožnice je zapisano, da PKP8 predvideva določbo, ki bo omogočala, da bodo starši, ki otrok v času epidemije ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila. Določba naj bi veljala tako za javne, kot za zasebne vrtce.

28.1.2021 smo prejeli še eno okrožnico MIZŠ (priloga 2), kjer je zapisano, da bodo v t.i “črnih regijah”, v katerih je z odlokom začasno prepovedano zbiranje ljudi v vrtcih in vrtec zagotavlja le nujno varstvo starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Glede plačila staršev v t.i. “rdečih regijah” ni eksplicitno zapisano.

29.1. 2021 sem vas preko WEB sistema obvestila, da se vrtec ponovno  odpira za vse otroke in da ni zagotovila, da bodo starši, ki otrok kljub odprtju ne bodo vključili, še naprej oproščeni plačila.

Glede na informacije, ki smo jih neuradno, po telefonu, dobili iz MIZŠ, je velika verjetnost, da bo vrtec za starše otrok v “rdeči” coni plačljiv, ne glede na to ali bo otrok vključen ali ne.

Čakamo pa na uradno informacijo po sprejemu PKP 8.

Priloga 1: 11792_Odpiranje_dejavnosti_20-1-2021

Priloga 2: 11900_Okrožnic_izvajanje_VIZ_odlok_od_ 1_2_2021_dalje

 

VPIS OTROKA ZA SPREJEM V Vrtec pri OŠ Šenčur v šol. letu 2021/22

Razpis za vpis otroka v Vrtec pri OŠ Šenčur za šol. leto 2021/22 bo potekal od 1.2. do 15.2.2021. Vloge pošljite priporočeno s povratnico na naslov šole: OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR, Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur.

Za sprejem otroka v vrtec je obvezno cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, kot je razvidno iz Zakona o nalezljivih boleznih, 51.a člen (UL RS št. 142/2020 z dne 14.10.2020), razen za otroke, ki so oproščeni cepljenja iz medicinskih razlogov.

Dokumentacija v prilogah:

Dostopnost