RAZPIS ZA VPIS V VRTEC s 1.9.2020

Spoštovani starši!

Z današnjim dnem razpisujemo prosta mesta v vrtcu za šol. leto 2020/21. Vloge bomo sprejemali do 17.2.2020 v tajništvu OŠ Šenčur ali priporočeno s povratnico na naslov OŠ Šenčur, Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur.

Otrok, ki so v vrtec že vključeni, ne vpisujte ponovno.

Nujna pa je oddaja nove vloge za otroke, ki so na čakalnem seznamu.

 

Vloga za znižanje plačila vrtca

Spoštovani starši!

Na Center za socialno delo Kranj je potrebno najkasneje do konca avgusta vložiti Vlogo za znižanje plačila vrtca za vse otroke, ki se s septembrom vključujejo v vrtec (tudi, če imate enega otroka že vključenega). Prav tako je potrebno javiti vse spremembe okoliščin, ki vplivajo na višino zneska na odločbi. V primeru, da zamudite rok, boste morali do izdaje odločbe plačati polno ceno vrtca.

Za vsa dodatna pojasnila pokličite računovodstvo OŠ Šenčur (Suzana Hočevar 04/25 19 262).

Lep pozdrav,

Darja Marinšek, pomočnica ravnateljice

Dostopnost