Prisotnost otrok v času poletnih počitnic in izpis otroka iz vrtca

Spoštovani starši!

Potrebujemo podatke o tem, koliko otrok bo v poletnih mesecih prisotnih v vrtcu. Gre predvsem za obdobje poletnih počitnic (julij in avgust). V primeru, da bo vaš otrok odsoten ali izpisan že v juniju, pa je tudi to za nas zelo pomembna informacija.

Za čas poletnih počitnic (od 1. julija do 31. avgusta) smo v WEBu generalno odjavili vse otroke.

Prosimo vas, da do ponedeljka, 3. junija, PRIJAVITE otroke za dneve, ko bodo prisotni v vrtcu.

Vse morebitne naknadne spremembe morate sporočiti vzgojiteljici.

Na osnovi vaših PRIJAV bomo načrtovali organizacijo dela v poletnih mesecih.

Če želite koristiti začasno odjavo ali izpisati otroka iz vrtca, pa je potrebno izpolniti in v roku oddati izpolnjen obrazec v fizični obliki:

  1. ZAČASNA ODJAVA – starši jo lahko uveljavljate enkrat letno v obdobju od 1.7. do 31.8.

Velja ob strnjeni odsotnosti otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni, staršem pa se zaračuna 55 % plačila, določenega z odločbo o višini plačila za program vrtca.

Upošteva se ob pravočasni oddaji izpolnjenega obrazca.

(dodatne informacije: Suzana Hočevar 04/25 19 262, suzana.hocevar@os-sencur.si ).

Razliko do polne cene oskrbnine v času začasne odjave krije Občina Šenčur le varovancem s stalnim prebivališčem v šenčurski občini. Ostali se morate pozanimati za to ugodnost v lastni občini. V primeru, da vam občina te ugodnosti ne nudi, začasne odjave ne bomo mogli priznati.

Starši, ki imate v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljate rezervacijo oziroma začasno odjavo le za najstarejšega otroka (določeno s Sklepom o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Šenčur, 6. člen).

  1. IZPISNICA:

Prosimo, da izpisnico oddate za vse otroke, ki bodo iz vrtca izpisani do konca tega šolskega leta. Računovodkinja bo v sistem vnesla datum izpisa.

Rok vračila izpolnjenih obrazcev je  3. junij 2024.

Do roka lahko dokumente oddate svoji vzgojiteljici, po roku pa jih pošljete v računovodstvo na naslov:

OŠ Šenčur, Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur.

PRILOGE:

Dostopnost