Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je bila v skladu z revizijskim poročilom, ki smo ga prejeli ob koncu lanskega šol. leta, izračunana nova cena vrtca, ki jo je potrdil Občinski svet Občine Šenčur na svoji 23. redni seji, dne 20. 10. 2021.

Dokument je v celoti objavljen v prilogi: 1.11.2021-Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnem vrtcu na območju občine Šenčur

Nova cena programa:

PROGRAM CENA (EUR)
1. Oddelek prvega starostnega obdobja 500,00
2. Oddelek drugega starostnega obdobja 361,00
3. Kombinirani oddelek 405,00

Dostopnost