NUJNO VARSTVO – SPREMEMBA

Spoštovani starši!

Predvidoma je tudi za praznični teden (od 28. do 31.12.) načrtovano nujno varstvo otrok. Prosim, da vsi tisti, ki otroka ne boste pripeljali v nujno varstvo čim prej označite odjavo v WEB sistemu.

Glede na to, da se večina dejavnosti zapira in da so predvideni kolektivni dopusti, bo prijava otrok v nujno varstvo potekala nekoliko drugače:

  1. Otroka je potrebno prijaviti v nujno varstvo najkasneje do četrtka, 24.12., do 12. ure na e-naslov vodje vrtca: darja.marinsek@os-sencur.si

V sporočilo napišite naslednje podatke: ime in priimek otroka, skupino, dneve, ko potrebujete varstvo (datume) in časovni okvir (od kdaj do kdaj).

  1. V skladu s Sklepom o izjemi od zaprtja vrtcev (priloga), je potrebno ob vključitvi otroka v nujno varstvo prinesti potrdilo delodajalca (priloga), da morate biti nujno prisotni na delovnem mestu (delo od doma ni mogoče) in da opravljate delo, ki je nujno za državo in družbo (dejavnosti, ki so izvzete od zaprtja).
  2. Za otroke, ki bi se na novo vključili v nujno varstvo je potrebno predložiti tudi podpisano izjavo o zdravstvenem stanju otroka (priloga)

PRILOGE:

Dostopnost